ميرزا اسماعيل خان امين الملك


وي پسر سوم آقا ابراهيم امين الملك و برادر اعياني ميرزا علي اصغر خان امين الملك اتابك مي باشد كه در سال 1284 ه . ق. متولد شد. وي ابتدا دروس دين را تحصيل نمود و معمم شد، ولي در حدود 17 سالگي لباس روحانيت را كنار گذاشت و كلاهي شد و سپس برادرش ميرزا علي اصغر خان به او لقب «امين الملك» را داد و او را به رياست خزانه انتخاب نمود. بعد گمركات و كليه ماليه و فلات ايران به او محول شد و در سال 1303 ه . ق. در سن 20 سالگي به عضويت دارالشوراي كبري انتخاب شد و در بسياري از كارها نايب كل ميرزا علي اصغر خان بود.(116)ميرزا اسماعيل امين الملك در سال 1305 ه . ق. ازاره حرم مطهر حضرت معصومه عليهاالسلام را با سنگ مرمر پوشانيد.(117)او در پنج شنبه 16 ذي حجه سال 1316 ه . ق. در تهران در سن 33 سالگي بر اثر بيماري در گذشت و در قم، در مقبره اختصاصي خانوادگي در حرم حضرت معصومه عليهاالسلام دفن گرديد.(118)

پاورقي116) ر. ك: همان، ج 1، صص 129 - 127.

117) ر. ك: «تربت پاكان» ج 1، ص 33.

118) ر. ك: «شرح حال رجال ايران» ج 1، ص 127.