بازگشت

 

رديف عنوان سخنران  
  1   حديث ثقلين پخش از شبکه سلام TV استاد دکتر حسيني قزويني دان لود  
  2   اتحاد امت اسلامي - پخش از شبکه سلام TV استاد دکتر حسيني قزويني دان لود  
  3   خير البريه - پخش از شبکه سلام TV استاد دکتر حسيني قزويني دان لود  
  4   شناخت شخصيت معاويه - قسمت دوم - پخش از شبکه سلام TV استاد دکتر حسيني قزويني دان لود  
  5   نقد و بررسي اراء ابن تيميه - پخش از شبکه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  6   داستان هدايت - پخش از شبکه سلام TV محمد شريف زاهدي دان لود  
  7   سخنراني شيخ حسن صفار - روحاني شيعه سرشناس سعودي - در جمع طلاب قم شيخ حسن صفار دان لود  
  8   شناخت شخصيت مولي علي عليه السلام قسمت اول دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  9   پاسخ به سوالت پيرامون حضرت خديجه س دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  10   پاسخ به سوالات پيرامون امام حسن مجتبي ع دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  11   شناخت شخصيت مولي علي عليه السلام قسمت دوم دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  12   شناخت وهابيت (3) پخش از شبكه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  13   اوصيا و جانشينان پيامبران پخش از شبكه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  14   وظيفه شيعيان در برابر تهاجم ها پخش از شبكه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  15   زندگينامه ابن تيميه (2) پخش از شبکه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  16   زندگينامه ابن تيميه (1) پخش از شبکه سلام،TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  17   پاسخ به شبهات (توسل) پخش از شبکه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  18   پاسخ به شبهات پخش از شبکه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  19   بدعت از نظر قرآن -- پخش از شبكه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  20   تشابه وهابيت به خوارج نهروان -- پخش از شبكه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  21   تكفير و بدعت از نظر قرآن -- پخش از شبكه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  22   پاسخ به شبهات پيرامون امامت و خلافت (1) دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  23   پاسخ به شبهات پيرامون حضرت زهرا (س) دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  24   پاسخ به شبهات پيرامون امامت و خلافت (2) دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  25   پاسخ به شبهات پيرامون امير المؤمنين علي (ع) دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  26   تحريف قرآن پخش از شبکه سلام TV دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  27   وهابيت از منظر عقل و شرع (قسمت دوم: تاريخچه وهابيت) پخش از شبکه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  28   وهابيت از منظر عقل و شرع (قسمت اول: تاريخچه وهابيت) پخش از شبکه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  29   حقايقي پنهان از ازدواج ام کلثوم با عمر پخش از شبکه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  30   ديدگاه اهل سنت درباره حضرت زهرا (س) پخش از شبکه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  31   حضرت زهرا (س)و بيعت با ابوبکر پخش از شبکه سلام TV دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  32   نقش خليفه اول در به شهادت رساندن حضرت زهرا (س) پخش از شبکه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  33   علت دفن شبانه حضرت زهرا (س) پخش از شبکه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  34   امامت ائمه عليهم السلام در قرآن 2 پخش از شبکه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  35   امامت ائمه عليهم السلام در قرآن 1 پخش از شبکه سلام TV دكتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  36   نقد عقايد وهابيت دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  37   افکار ابن تيميه دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  38   توسل دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  39   جنايات وهابيت دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  40   شيعه از ديدگاه وهابيت دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  41   شناخت وهابيت دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  42   وحدت دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  43   اهميت بحث در مورد وهابيت و هجمه وهابيت عليه شيعه دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  44   نقد عقايد صوفيه 2 دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  45   نقد عقايد صوفيه 1 دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  46   بررسي حديث دوات و قلم 1 دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  47   بررسي حديث دوات و قلم 2 دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  48   پاسخ به شبهه انفكاك امامت و خلافت دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  49   سخنراني آيت الله ميلاني در نقد مقاله هفته نامه افق دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  50   گفتگو با آيت الله اشتهادري در باره كتاب كشول زمان دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  51   مصاحبه با آل شيخ دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  52   بررسى تاريخى شبهات ضد شيعه 3 دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  53   بررسى تاريخى شبهات ضد شيعه 2 دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  54   بررسى تاريخى شبهات ضد شيعه 4 دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  55   بررسى تاريخى شبهات ضد شيعه 1 دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  56   شبهات حول ولايت ائمه 1 دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود  
  57   شبهات حول ولايت ائمه 2 دکتر سيد محمد حسيني قزويني دان لود